Strategi

En strategi er en langsigtet retning for en organisation

Forskellige horisontale frameworks

  1. De basale nuværende hovedaktiviteter
  2. Aktiviteter der i fremtiden skal skabe ny profit
  3. Intet er sikkert

Niveauer indenfor strategi:

  • Corporate-level strategy: den samlede scope i en organisation og hvordan værdi bliver tilføjet virksomheden
  • Business-level strategy: hvordan hver enkelt forretning skal konkurrere i deres specifikke marked
  • Operational strategies: er hvordan hver komponent af organisationen leverer ressourcer, processer og mennekser mest effektivt

Strategy statements:

Består af 3 dele:

  • De fundamentale mål som en organisation søger herunder mission, vision og objective
  • Scopet af en organisations aktivitet
  • De fordele og kapabilitet den skal levere til disse

Vision: hvilke mål har vi => Hvad sker der, når vi opnår disse mål

Mission: hvordan kommer vi derhen

Den strategisk model

Forståelse af en strategisk position(context), strategier der er rettet mod fremtiden(content) og håndtering af strategien i praksis(process)

Den strategiske position bliver påvirket af det eksterne miljø, ressourcer og kompetencer, organisationens mål og kultur(PESTEL)

Det strategiske valg involvere i hvilken retning virksomheden skal gå, og hvilke metoder der skal hjælpe til at opnå målet

Håndtering af strategien i praksis: er hvordan strategier er formet og hvordan de bliver implementeret