Hvordan virker programmatic buying?

Intro

Programmatic buying anses som værende et vigtigt redskab. Da det er med til at automatisere indkøb af banner placeringer. Gennem RTB(real-time-bidding) kan en køber opsætte en række parametre såsom budprisen og netværks rækkeviden, hvor en algoritme automatisk går ind og byder på de rigtige placering i forhold til den målgruppe, man ønsker at ramme. Programmatic buying sammenkobler disse parametre med adfærd eller audience data indenfor den samme platform til at give det bedste oversigt over ens aktivteter og performance.

Det automatiske medieplanlægning sker gennem en ad exchange samt DSP. Denne form for indkøb er med til at sikre en 100% transparent prismodel. Indkøb gennem platformen kan også bestå af tredje-parts data for at optimere mængde og kvaliteten af impressions. Programmatic buying automatisere placering processen ved at vælge, hvem impressions skal leveres til på baggrund af data, og hvad advertiseren tænker er tiltænkt i kampagnen.

Programmatic medie indkøb, marketing og reklamering er baseret på brugen af algoritmen til køb og salg af annoncerings plads i real tid. Under denne proces anvendes software til at automatisere indkøb, placeringer samt optimering af medie inventory via et budgivningssystem. Det betyder derved, at når man kører RTB kampagner ikke hele tiden skal ind og manuelt justere buddene, da det bliver gjort automatisk. Det betyder, at dette felt i fremtiden vil indebære en mere rådgivende rolle.
Dog kan det tekniske set-up stadig være svært, da det kan kræve en del erfaring at finde frem til best-practice løsning, der passer bedst til de forskellige mål virksomheden har. Her kan den største udfordring være, at målrette et bestemt budskab og kreativ til de rigtige personer, på det rigtige tidspunkt i den rigtige kontekst, så det giver den største effekt. Denne metodiske tankegang er med til at levere en langt mere præcis og personalisering af både budskab og mediet, der skal anvendes for at skabe mere effektive og målrettede kampagner.

Real-time-bidding

Programmatic RTB er anderledes i forhold til PPC, da det kun er gjort fra et display annoncerings perspektiv. Her skal det nævnes igen, at platformen tillader en automatiseret måde at købe og sælge annonceplaceringer gennem de teknologiske platforme. Selve processen er opbygget således, at sælgerne af annonce placeringerne (publisher) gør disse placeringer tilgængelige for købere(advertisers), som efterfølger byder på den placering.

Hvordan det virker

Alt den information der bliver indsamlet omkring brugerens adfærd på internettet bliver loadet gennem hjemmesiden og sendt frem og tilbage til en ad exchange, hvorefter de annoncer der vinder budgivning og derved placering, kommer op de tilgængelige placeringer på siden. Dette afhænger selvfølgelig af en række faktorer man har opsat gennem sin DSP. Nogle af de variable der påvirker er ens allokeret spend, den leveringsstrategi man har valgt, hvem ens målgruppe er osv. Den tilgængelig placering kommer på en auktion som går til den advertiser der bryder højest, hvor deres kreativ, bliver placeret på den vundne plads. Alt dette bliver gjort på millisekunder, så det ikke går ud over brugeroplevelsen ved at besøge siden gennem en høj loadings tid. Det er ligeledes muligt, at lave direkte aftaler med mediet, hvor der er færre advertiers der har mulighed for at byde på placeringerne.

Hvordan kan jeg se om en annonce er programmatic eller en normal display annonce?

Det kan godt være svært at se forskel, og man kan aldrig være 100% sikker. Her er det dog vigtigt, at tænke over hvilken slags annonce det er. Hvis annoncen er total tilfældig, som du ikke har nogle direkte relationer til,  som heller ikke passer på dit segment og sandsynlighed for at ville klikke på annoncen ikke er særlig stor. Udbyderen kan her have sat buddene så højt, at de vil vinde auktionen om en given placering for at sikre en høj volume for at få budskabet ud så bredt som muligt, til at drive trafik ind på sitet.


Skriv et svar