Hvad er programmatic marketing

Hvad dækker udtrykket over

Definition af Andy Cocker, COO/ Co Founder, Infectious Media

“Programmatic Buying describes online display advertising that is aggregated, booked, flighted, analyzed and optimized via demand side software interfaces and algorithms. While it includes RTB it also includes non RTB methods and buy types such as Facebook Ads API and the Google Display Network. Programmatic also implies the use of multi sourced data signals to inform targeting and optimization decisions. An increasing share of online display advertising is moving towards programmatic due to its inherent efficiency (both workflow and performance). The majority of inventory available via programmatic is non-guaranteed, auction traded during the ad call although we expect to see more guaranteed reserved ‘premium’ inventory available in the future. Although ‘Programmatic’ suggests little or no human intervention, algorithmic optimisation can only do so much. Smart macro optimization by analytical ‘traders’ can amplify programmatic performance significantly.”

En meget simpel formulering på hvad programmatic marketing er, kan det defineres som en måde at målrette hvilke type af målgruppe, man ønsker at ramme indenfor for en automatisk process, der bliver udført gennem algoritmer gennem de digitale “spor” man som bruger efterlader på nettet. Dette kan gøres ud fra opdeling i segmenter baseret på demografiske variabler som alder, køn og geografiske område som land eller sågar by, hvilket er med til at danne overblik over hvem ens målgruppe er, og hvordan man som advertiser bedst kan målrette sin markedsføring.

Her er det muligt ligesom med Paid search annoncer at oprette en række regler for ens kampagner. Et eksempel på dette, er at det er muligt at begrænse sine annoncer til tidspunkter på dagen at blive vist på samt hvor mange gange, man vil have et banner vist. Ved opsætning i DV 360 kan man ligeledes, hvilke sider man ønsker annoncen skal køre på. Her vil det ligeledes være muligt at oprette en whitelist, hvis man ønsker at køre med bestemte placeringer. På den måde kan du være sikker på ikke at spilde annoncekroner ved at blive vist på mindre relevante sites i forhold til målgruppen. Dette er med til at sikre, at man leverer de rigtige annoncer, til de rigtige personer på de rigtige tidspunkter.

Direkte aftaler

Det er selvfølgelig fortsat muligt at oprette direkte aftaler med diverse medier, hvor man ligger sig fast på en floorprice med hensyn til CPM, hvis man ønsker nogle mere fordelagtige placeringer.
Her skelner via primært mellem Privat auction og preferred deal, hvor vi med open auction forbinder med RTB(real-time-bidding), hvilket jeg vil kommer ind på senere.
Her skelner vi ligeledes mellem programmatic Direct, hvilket defineres som en en-til-en købsprocess, hvor man mellem advertiser og mediet aftaler en fast pris for CPM.

Et andet term i forlængelse af det tidligere er PMP(private marketplace) hvor en håndfuld af udbydere byder på et mediers inventory – det er dog mere baseret på premium inventory


Skriv et svar