Buying behaviour

Hvad er købsadfærd:

  • Processen man går igennem fra erkendelse af et behov til det faktiske køb + anvendelse af produktet
  • Kultur, følelser og perception
  • Det er summen af kundens attituder, præferencer, intention og beslutninger der omhandler køb og beslutning

Det fundamentale i marketing er at vi giver noget og får noget. Det startede med at man byttede varer.

THE DEFINITION OF MARKETING

Marketing …

“is a customer focus that permeates organisational functions and processes and is geared towards marketing promises through value proposition, enabling the fulfilment of individual expectations created by such promises and fulfilling such expectations through support to customers’ value-generating processes thereby supporting value creation in the firm, customers and stakeholders”.Kotler et al. (2012)

Det handler om at skabe værdi for kunden

Til at starte med omhandlede det produktet samt at være omkostningsbesparende

Hvad er kundens behov? Det vil alt andet lige være at skabe værdi

THE CONTENT OF THE MARKETING CONCEPT

Marketing konceptet…

”that the key to achieving organisational goals is being more effective than competitors in understanding the target market’s needs and in creating, managing, delivering and communicating superior customer value to that chosen target market(s)”. Kotler et al. (2012)

Marketing koncepter

Markeder:

  • BTB: Det organisatoriske marked=> professionelle indkøbere, store aktører
  • BTC: konsument markedet => eget brug

Behov, ønsker og krav

Det er noget der skal kunne relateres til kunden

Behov: noget vi har brug for= basale menneskelige krav

Ønsker:  noget vi vil have; fx et objekt= ønsket omkring et specifikt objekt som kan tilfredsstille et behov

Krav: køb af et bestemt brand= behovet efter et specifikt produkt som kommer fra en evne og villighed til at købe det

Vi har alle behov: nogle gange glemmer vi dem bare(men de er der stadig)

Products and services

Produkt:

  • Håndgribeligt

Services:

  • Uhåndgribeligt

Her er det vigtigt at kende forskel mellem de toO

THE DEFINITION OF MARKETING MANAGEMENT

Marketing management …

“is the art and science of choosing target markets and getting, keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer value”. Kotler et al. (2012)

Vi har at gøre med marketing strategi(segmentering, targeting og positionering=> STP samt marketing taktikker(parametrene)

Til dette har vi brug for information herunder informationer omkring kundens adfærd